Угода користувача

1. Основні поняття

1.1. Маркетплейс – інтернет-ресурс, що складається з сукупності програм для ЕОМ, інформаційно-довідкової бази даних та інших функціональних елементів, постійно розміщений на доменному імені Umall.ua, а також мобільний додаток, за допомогою якого користувачеві пропонується ознайомитися з товарами та пропозиціями продавців (виробників ) про укладення договору купівлі-продажу товару, з іншою інформацією про товари та продавця, а також оформити замовлення таких товарів (далі також «Сайт»).

1.2. Оператор Маркетплейса – власник сайту/адміністратор доменного імені Umall.ua та однойменної мобільної програми

1.3. Користувач – особа, яка переглядає та використовує сайт та/або мобільний додаток Маркетплейсу Umall.ua (користувач сайту Umall.ua), що приймає умови цієї угоди щодо використання сайту/мобільного додатка. Користувачі поділяються на дві категорії: Продавці та Покупці, до яких також застосовуються умови цієї Угоди.

1.4. Продавець - організація або індивідуальний підприємець, що реалізують товари, представлені в каталозі (базі даних) Маркетплейсу. Фірмове найменування, адреса, режим роботи та реєстраційні дані Продавців або посилання на сайти Продавців розміщуються у спеціальному розділі Маркетплейсу.

1.5. Покупець - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, фізична особа - підприємець, яка прийняла умови цієї Угоди і яка, користуючись можливостями Маркетплейсу, купує та/або замовляє запропоновані Продавцями, Авторами оголошень товари/послуги. Покупець користується можливостями Маркетплейсу шляхом автоматичної реєстрації на Маркетплейсі зі створенням «Кабінету покупця» при здійсненні першого замовлення товару на Маркетплейсі. Покупець може бути одночасно Автором оголошення.

1.6. Політика конфіденційності - умови роботи з конфіденційною інформацією на Маркетплейсі, яка є невід'ємною частиною цієї Угоди користувача і розміщена за посиланням https://umall.ua/politika-konfidencialnosti/

2. Загальні положення

2.1. Предметом цієї Угоди є відносини між Оператором Маркетплейсу та Користувачем (спільно далі «Сторони»), що виникають при наданні доступу до Маркетплейсу та/або мобільного додатка Маркетплейсу та його функціоналу на зазначених у цьому документі умовах.

2.2. Ця Угода є юридично обов'язковою угодою між Користувачем та Оператором Маркетплейсу.

2.3. Угода користувача може бути змінена та/або доповнена Оператором Маркетплейса в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ця Угода є відкритим та загальнодоступним документом, чинна редакція якого розміщена на сайті Маркетплейсу за адресою: https://umall.ua/

2.4. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з цією Угодою користувача до початку використання Маркетплейсу. Факт реєстрації, використання будь-яких функцій, програмних можливостей, матеріалів та інформації Маркетплейсу, а також простий перегляд сайту або програми Маркетплейсу означає повне та беззастережне прийняття Користувачем цієї Угоди.

У разі незгоди Користувача з будь-яким із положень Угоди користувача (у тому числі з їх наступними змінами), Користувач зобов'язаний припинити використання Маркетплейсу.

2.5. Надання окремих послуг/функціоналу Маркетплейсу регулюється спеціальними угодами та/або правилами.

2.6. Маркетплейс являє собою інформаційний майданчик, на якому розміщуються пропозиції щодо реалізації товарів Продавцями, відповідно Маркетплейс виступає інформаційною сполучною ланкою між Продавцями та Покупцями.

2.7. Маркетплейс має право у будь-який час, в односторонньому порядку обмежити, розширити, змінити зміст сервісу, а також змінити та модифікувати сервіс без попереднього повідомлення Користувача.

2.8. Користувач має право:

- відтворення окремих елементів Маркетплейсу (у тому числі мобільний додаток) на персональних пристроях Користувача,

- використання даних і команд, доступних в рамках інтерфейсу користувача Маркетплейса,

- Вилучення окремих матеріалів з бази даних в межах, необхідних для здійснення замовлення за допомогою сервісу Маркетплейса.

2.9. Правовідносини з купівлі-продажу товарів (а також їх доставці) виникають безпосередньо між Продавцем та Користувачем. Маркетплейс не є стороною угоди щодо реалізації товарів Продавця Користувачеві.

3. Реєстрація Користувача

3.1. Для того, щоб скористатися певним функціоналом Маркетплейсу та/або для здійснення замовлення товарів, Користувачеві необхідно пройти процедуру реєстрації, в результаті якої для Користувача буде створено унікальний обліковий запис (профіль, особистий кабінет). Доступ до профілю здійснюється за унікальним логіном та паролем, заданим самим Користувачем.

3.2. Реєструючись на Маркетплейсі, Користувач підтверджує, що є повнолітньою та повністю дієздатною фізичною особою, правоздатною на вчинення будь-яких дій, пов'язаних з використанням Маркетплейсу, у тому числі прийняття умов цієї Угоди, використання її функціоналу та сервісів, здійснення замовлення товарів, а також вчинення угод незалежно від того, до якої категорії Користувачів (Продавців або Покупців) він належить.

3.3. Користувач може пройти процедуру реєстрації одним із таких способів:

▪ здійснити низку послідовних дій щодо заповнення реєстраційного бланка в електронній формі, в результаті яких зареєстрований Користувач отримує доступ до особистого кабінету (профілю) для здійснення доступу до можливостей Маркетплейсу, доступ до яких надається Користувачеві через єдиний профіль;

▪           здійснити ряд послідовних дій для замовлення товарів, пропонованих на Маркетплейсі: вибрати товар у каталозі, натиснути кнопку «Замовити» (або іншу кнопку, передбачену функціоналом Маркетплейсу), а після автоматичного переходу на сторінку замовлення ввести email та особистий номер реєстраційного бланку.

3.4. Реєструючи особистий кабінет на Маркетплейсі та замовляючи або продаючи товари за допомогою Маркетплейсу, Користувач явно приймає умови цієї Угоди користувача.

3.5. Для реєстрації Користувач зобов'язується надати достовірну та повну інформацію про себе з питань, які пропонуються в електронному реєстраційному бланку, та підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Користувач надає неправильну інформацію або у Оператора Маркетплейсу є підстави вважати, що надана Користувачем інформація неповна або недостовірна, Оператор Маркетплейсу має право на свій розсуд заблокувати або видалити обліковий запис Користувача та відмовити Користувачеві у використанні Маркетплейсу (або його окремих функцій).

3.6. Користувач самостійно несе відповідальність за безпеку вибраних ним засобів для доступу до профілю Маркетплейсу, а також самостійно забезпечує їхню конфіденційність. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії (а також їх наслідки) у рамках або з використанням Маркетплейсу під обліковим записом Користувача (профілем), включаючи випадки добровільної передачі Користувачем даних для доступу до облікового запису Користувача третім особам на будь-яких умовах. При цьому всі дії в рамках або з використанням Маркетплейсу під обліковим записом Користувача вважаються зробленими самим Користувачем, за винятком випадків, коли Користувач, у порядку, передбаченому п. 3.5., повідомив Оператора Маркетплейсу про несанкціонований доступ до функціонала Маркетплейсу з використанням облікового запису /або будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності своїх засобів доступу до профілю Маркетплейса.

3.7. Користувач зобов'язаний негайно повідомити Оператора Маркетплейса про будь-який випадок несанкціонованого доступу до Маркетплейс з використанням облікового запису Користувача та/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності своїх засобів доступу до облікового запису. З метою безпеки Користувач зобов'язаний самостійно здійснювати безпечне завершення роботи свого профілю (кнопка «Вихід») після закінчення кожної сесії використання Маркетплейсу. Оператор Маркетплейса не відповідає за можливу втрату або псування даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть статися через порушення Користувачем положень цієї Угоди.

3.8. Користувач має право у будь-який момент видалити свій профіль на Маркетплейсі. Видалення профілю тягне за собою припинення доступу до певних функцій Маркетплейса, доступ до яких здійснювався Користувачем через обліковий запис.

3.9. Незалежно від видалення свого облікового запису на Маркетплейсі всі зобов'язання Користувача щодо Маркетплейсу та/або продавця, у тому числі чинні замовлення, здійснені за допомогою функціоналу Маркетплейсу, залишаються в силі до повного виконання Користувачем, якщо Маркетплейс прямо не звільнив Користувача.

3.10. Персональна інформація Користувача:

3.10.1. У процесі використання Маркетплейсу та його функціоналу (у тому числі при реєстрації, редагуванні облікового запису, оформленні замовлення на будь-які товари за допомогою функціоналу сайту та/або мобільного додатка, але не обмежуючись перерахованим вище), Користувач самостійно та добровільно приймає рішення про надання Оператору Маркетплейсу відомостей про себе для цілей виконання Угоди користувача та відповідних договорів та угод, укладених між Оператором Маркетплейса та Користувачем, а також для цілей обробки персональних даних, передбачених законодавством, а також усіх інших вже існуючих або укладених у майбутньому угод та договорів між Оператором Маркетплейсу та Пользова , а також цим заявляє про свою згоду на обробку Оператором Маркетплейсу персональних та інших даних Користувача, їх передачу для обробки третім особам, що діють за дорученням Оператора Маркетплейса, в тому числі для наступних цілей, але не обмежуючись нижченаведеним: надання консультаційної підтримки Користувачам у зв'язку з використанням сайту та/або мобільного додатка, отримання статистичних та аналітичних даних для покращення функціонування Маркетплейсу, отримання інформаційних та/або рекламних повідомлень Маркетплейсу, попередження або припинення незаконних та/або несанкціонованих дій Користувачів забезпечення дотримання вимог законодавства. Оператор Маркетплейса вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від несанкціонованого доступу третіх осіб.

3.10.2. Оператор Маркетплейсу за дорученням Користувача та з метою виконання замовлень Користувачів надає Продавцям персональні дані Користувачів у наступному обсязі та у наступних випадках для їх обробки у наведених нижче цілях:

▪ Для цілей підтвердження та/або виконання Замовлення Користувача Оператор Маркетплейсу передає Продавцю ім'я, а також прізвище та по батькові (якщо було вказано), номер телефону, адреса електронної пошти Користувача, інформацію про доставку та номер телефону одержувача товару, якщо одержувач товару відрізняється від Покупця), інформацію про спосіб та стан оплати товару;

▪       у разі отримання вимоги про повернення товару, замовленого через Маркетплейс, з метою розгляду вимог та повернення та здійснення повернення Оператор Маркетплейсу передає Продавцю прізвище, ім'я, по батькові особи, яка звернулася з вимогою про повернення товару, номер органі та дату видачі, номер телефону, адресу електронної пошти, номер та дату Замовлення, інформацію про спосіб та стан повернення товару;

▪ У разі отримання будь-яких заяв, відгуків, претензій, скарг, повідомлень або документів (далі – звернення), адресованих Продавцю, Оператор Маркетплейсу може розглянути такі звернення та допомогти у врегулюванні спірних ситуацій, а також вжиття необхідних заходів щодо Продавця;

▪           в інших випадках і цілях, згідно з описаними в Політиці обробки персональних даних та інших користувальницьких документах.

3.10.3. Оператор Маркетплейса збирає та зберігає тільки ту персональну інформацію, яка необхідна для надання функцій Маркетплейсу та виконання замовлень товарів, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов'язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом строку. Оператор Маркетплейса зберігає персональну інформацію Користувачів відповідно до вимог законодавства України та Політики обробки персональних даних.

3.10.4. Повідомляючи Оператору Маркетплейса свій e-mail та номер телефону, Користувач дає згоду на використання зазначених засобів зв'язку Оператором Маркетплейсу та Продавцям з метою здійснення розсилок рекламного та інформаційного характеру, що містять інформацію про знижки, майбутні та чинні акції та інші заходи Оператора Маркетплейсу та/або Продавці , про передачу замовлення на доставку, а також іншу інформацію, безпосередньо пов'язану з виконанням замовлення Користувача.

4. Правила замовлення товарів

4.1. На Маркетплейсі Користувачам доступна база даних, яка є інформаційно-довідковою системою, що містить інформацію про товари, призначену для потенційних покупців. Інформація про товари, зокрема про їх кількість, наявність, склад (якщо застосовно), асортимент та вартість, представлена ​​на Маркетплейсі, базується на інформації, наданій Продавцями. Маркетплейс розміщує такі відомості на підставі наданих Продавцями даних і не може відповідати за відповідність зазначених параметрів товарам  Продавця.

4.2. На Маркетплейсі Користувачам надається можливість оформлення замовлення товару (послуги) у магазинах Продавців (раніше – «замовлення»). Оформляючи замовлення товарів/послуг Користувач погоджується з умовами, викладеними в цій угоді та з умовами замовлення та доставки відповідного Продавця, які зазначаються у картках товарів.

4.3. За наявності для одного товару кількох товарних пропозицій від різних Продавців з метою забезпечення для Користувача можливості зробити найбільш зручне та вигідне замовлення на Маркетплейсі при відображенні товарних пропозицій враховуються такі критерії, але не обмежуючись перерахованим: вартість товарної пропозиції, термін виконання замовлення, інші критерії.

4.4. Оператор Маркетплейса не є власником агрегатора інформації про товари у сенсі, чинним законодавством України «Про захист прав споживачів», оскільки не приймає та не збирає плату за замовлені Користувачем товари/послуги (Користувач оплачує товари/послуги безпосередньо Продавцю).

4.5. Оформлення Замовлення означає вираження Користувачем наміру укласти договір купівлі-продажу з певним Продавцем щодо обраного товару як його покупця. Користувач розуміє, що укладає договір купівлі-продажу безпосередньо з продавцем, а не з оператором Маркетплейса. Усі права та обов'язки за договором купівлі-продажу з Користувачем виникають у Продавця.

4.6. При оформленні Замовлення Користувач повинен надати достовірні дані щодо своєї особи та способів зв'язку з Користувачем або іншим отримувачем Замовлення. Користувач приймає на себе всі ризики, включаючи ризик невиконання або неналежного виконання Замовлення, у випадку, якщо Користувач невірний.

4.7. Оператор Маркетплейса надає Користувачеві інформаційну підтримку при оформленні Замовлення та його виконанні Продавцем. Оформляючи Замовлення, Користувач погоджується на отримання інформаційних повідомлень від Оператора Маркетплейса та (або) служби доставки та (або) контакт-центру, наприклад, електронних листів, повідомлень, надісланих за допомогою функціоналу мобільного додатка, SMS-повідомлень та повідомлень іншими каналами зв'язку, зазначеними Покупцем, з інформацією щодо обробки Замовлення.

4.8. Інформація про замовлення доступна Користувачеві в особистому кабінеті Користувача на платформі Маркетплейса. Користувач може змінити або скасувати Замовлення відповідно до умов замовлення та доставки.

4.9. Якщо Користувач неодноразово скасовує Замовлення, відмовляється прийняти товар належної якості або вчиняє порушення Угоди користувача або інших положень, опублікованих на Маркетплейсі, Оператор Маркетплейсу має право в односторонньому порядку змінити для такого Користувача умови використання функціонала Маркетплейсу.

5. Вимоги щодо якості обслуговування Покупців

5.1. Усі Продавці зобов'язані сумлінно виконувати свої зобов'язання перед покупцями, зокрема Продавці зобов'язуються:

5.1.1. своєчасно, але не пізніше ніж протягом 24 годин, обробляти замовлення та звернення Покупців щодо товарів/послуг Продавця, інформація про які розміщена на Маркетплейсі;

5.1.2. своєчасно інформувати Покупців про відсутність замовленого товару або неможливість його доставки у погоджені сторонами терміни з обов'язковим зазначенням причин та уточненням строків виконання своїх зобов'язань перед Покупцем;

5.1.3. своєчасно (але не пізніше терміну зазначеного оператором Маркетплейсу у відправленому Користувачеві повідомлення про скаргу) розглядати та давати мотивовану відповідь на скарги, претензії та пропозиції, що надходять від Покупців, пов'язані з діяльністю Продавця на Маркетплейсі. Оперативно взаємодіяти з оператором Маркетплейса в таких випадках, у той же термін повідомляти оператора Маркетплейса про результати розгляду таких звернень, а також дотримуватися рекомендацій щодо покращення якості обслуговування тощо.

5.1.4. виконувати вимоги Закону України «Про захист прав споживачів» щодо прав покупців (споживачів) у разі придбання ними товарів/послуг на Маркетплейсі, у тому числі встановлених статтями 12, 13 цього Закону:

5.1.4.1. Продавці зобов'язані на вимогу Покупця протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів, за винятком дня покупки, обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний, якщо товар не задовольнив споживача за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути їм використаний за призначенням, за умови що товар не використовувався та збережений його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ про покупку цього товару. Якщо на момент обміну аналогічного товару, який задовольняв би вимоги споживача, немає у продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахунком вартості, або розірвати договір та отримати назад сплачені кошти за товар, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому надходженні відповідного товару у продаж. Не підлягають обміну (поверненню) товари, зазначені у Переліку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 172 Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів" - http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/172-94-%D0%BF

5.1.4.2. Покупець має право розірвати договір шляхом повідомлення Продавця про це протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту підтвердження Продавцем замовлення або з моменту отримання товару. Повернення товару відбувається відповідно до ст. 13 год. 5 ст. 12 Закону України „Про захист прав споживачів”. Дія цього пункту не поширюється на випадки (у тому числі, але не виключно) придбання на Маркетплейсі Покупцем товару, виготовленого на замовлення, періодичних видань та у разі придбання запечатаного комп'ютерного обладнання, яке було відкрито Покупцем.

5.1.5. надавати Покупцям документ, що підтверджує покупку товару/послуги. Таким документом може бути електронний документ, квитанція, товарний чи касовий чек, білет, талон або інший документ. Документ має обов'язково містити інформацію про порядок обміну (повернення) товару, найменування продавця, порядок розгляду претензій, гарантійні умови, інші умови, визначені Законом України “Про захист прав споживачів”, Законом України “Про електронну комерцію” тощо.

5.1.6. розміщена Продавцем інформація на Маркетплейсі про товар (в т.ч. його опис та фото) має бути достовірною та повною. Інформація про наявність товару та ціну має бути актуальною постійно. Покупець має право вимагати, а Продавець зобов'язаний продати йому товар за ціною, зазначеною Продавцем на Маркетплейсі відповідно до статей 18 та 19 Закону України "Про захист прав споживачів". Дія цього пункту не поширюється на випадки (у тому числі, але не виключно) придбання на Маркетплейсі Покупцем товару, виготовленого на замовлення, періодичних видань та у разі придбання запечатаного комп'ютерного обладнання, яке було відкрито Покупцем.

5.2. У разі порушення Продавцем викладених у цьому розділі Угоди вимог, а також за наявності неврегульованих Продавцем скарг від Покупців, частих скасування замовлень, відмов продати Покупцеві товар за заявленою на Маркетплейсі ціною, збільшення кількості негативних відгуків від Покупців та Користувачів, оператор Маркетплейса повністю або частково обмежити доступ до інформації про товари Продавця на Маркетплейсі, в тому числі виключити з Каталогу товари Продавця до моменту усунення Продавцем порушень, або видалити розміщений Продавцем Контент або видалити Обліковий запис Продавця та доступ до Сервісів Маркетплейсу та/або відмовитися від надання послуг та розірвати договір в односторонньому порядку. При цьому обмеження доступу до Сервісів Маркетплейсу, в тому числі внаслідок порушення Користувачами положень цього розділу 5 "Вимоги до якості обслуговування Покупців", не вважається порушенням з боку оператора Маркетплейсу та плата за послуги доступу до Сервісів Маркетплейсу за час обмеження доступу не повертається.

6. Додатковий функціонал

6.1. Оператор Маркетплейса може пропонувати та надавати Користувачеві/Покупцеві додаткові функціональні можливості, опис та умови надання яких доводиться до Користувача/Покупця через Особистий кабінет.

7. Обмеження відповідальності

7.1. Оператор Маркетплейсу не несе відповідальності за дії Продавців, якість та властивості пропонованих Продавцями товарів/послуг, повноту та достовірність інформації про товари/послуги, яку Продавці надають для розміщення на Маркетплейсі. Будь-які претензії та звернення, пов'язані з якістю товарів/послуг та/або обов'язками Продавця, що надійшли на адресу Оператора Маркетплейсу від Користувача (покупця) або інших осіб, будуть перенаправлені відповідному Продавцю.

7.2. За жодних обставин Оператор Маркетплейсу не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-яку пряму, непряму, ненавмисну ​​шкоду, включаючи втрачену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликані у зв'язку з використанням Маркетплейсу.

7.3. Функціонал Маркетплейсу надається "як є". Оператор Маркетплейса не бере на себе жодної відповідальності, у тому числі за відповідність Маркетплейсу вимогам та очікуванням Користувача.

7.4. Оператор Маркетплейсу надає Користувачам доступ до Маркетплейсу та підтримує його належне функціонування, оперативно відновлює його працездатність у разі технічних збоїв та перерв. Проте Оператор Маркетплейса не надає гарантій безперебійної роботи Маркетплейсу та дотримання будь-яких термінів відновлення працездатності Маркетплейса у разі перерв у роботі. Оператор Маркетплейса вживає необхідних заходів для забезпечення Користувачем якісного сервісу, у тому числі під час технічних перерв у роботі Маркетплейсу. Про всі технічні збої і помилки системи, що виникли, має бути повідомлено за адресою електронної пошти технічної підтримки Маркетплейса.

8. Інші положення

8.1. Ця Угода регулюється та тлумачиться відповідно до чинного законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Усі можливі суперечки, що випливають із відносин, регульованих цією Угодою, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.2. Користувач і Оператор Маркетплейса намагатимуться вирішити всі суперечки і розбіжності, що виникли між ними, шляхом переговорів. У разі неможливості вирішити суперечки та розбіжності шляхом переговорів вони підлягають розгляду у відповідному суді відповідно до чинного законодавства України.

8.3. У разі виникнення запитань і претензій з боку Покупця він/вона має право звернутися до Продавця за телефоном або в інший доступний спосіб.

8.4. Якщо з тих чи інших причин одне або кілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Угоди.